NOVO! DRUŽINSKA INVALIDNINA

Dopolnitev pravilnika pomeni, da imajo družinski upravičenci po Zakonu o vojnih invalidih možnost uveljaviti družinsko invalidnino po umrlem borcu iz leta 1991, pri čemer se dosedanja višina odmerne osnove za izračun pravice do družinske invalidnine t.j. 45% ne upošteva več! Za uveljavitev te pravice je potrebno podati vlogo na UE v očini stalnega bivališča. MDDSZ RS je po več letih pogovorov in pošiljanja naših predlogov za spremembo tega pravilnika končno upoštevalo naše argumente in s tem rešilo ta problem vdov padlih borcev leta 1991.

ZDRUŽENJE VOJNIH INVALIDOV 91 © 2018 | Vse pravice pridržane.