Združenje 91 vsako leto izda interni BILTEN 91, katerega prejmejo vsi upravičenci brezplačno. Namen biltena je informiranje vseh upravičencev
in zainteresirane javnosti o aktivnostih v združenju. Spodaj si lahko ogledate dosedanje izdaje biltenov:

                                   

                               BILTEN 91 1/2011           BILTEN 91 2/2012         BILTEN 91 3/2013          BILTEN 91 4/2014         BILTEN 91 5/2015                         

   

    
 

ZDRUŽENJE VOJNIH INVALIDOV 91 © 2018 | Vse pravice pridržane.