POSTOPEK ZA SPREMEMBO ZAKONA O VOJNIH INVALIDIH

Združenje vojnih invalidov 91 je že v letu 2015 pričelo aktivnosti za zbiranje predlogov in pobud za spremembe zakonodaje s področja vojnih invalidov. Naša stališča in predloge smo poslali Uradu Predsednika RS ter na MDDSZEM. Na pobudo Zveze društev civilnih invalidov vojn (ZDCIVS) so se v Ljubljani sestale vse tri organizacije vojnih invalidov na državni ravni: ZDCIVS, ZDVIS in ZDRUŽENJE 91. Skupaj smo oblikovali predloge za spremembe in dopolnitve predpisov s področja vojih invalidov in jih poslali na MDDSZEM. Iz ministrstva smo že prejeli termine za skupni sestanek v juliju, kjer bomo poskušali svoje predloge utemeljiti in doseči čim več pozitivnih sprememb v korist vojnih invalidov in svojcev. O poteku pogajanj in morebitnih predlogih za sprmembe vas bomo tekoče obveščali.

ZDRUŽENJE VOJNIH INVALIDOV 91 © 2018 | Vse pravice pridržane.