PTSD VPRAŠALNIK

Združenje 91 namerava tekom letošnjega leta izvesti raziskavo o prisotnosti post travmatskega sindroma med žrtvami agresije leta 91. Po naših podatkih nekateri vojni invalidi že imajo psihične posledice zaradi dogodkov leta 91, to pa pomeni, da na podlagi zdravstveno ugotovljenega PTSD lahko uveljavljajo dodatno invalidnost. V državah bivše SFRJ so take raziskave že opravili in tudi priznali upravičencem določen status. V Sloveniji se v 22 letih nihče ni polotil tovrstne raziskave, menimo pa, da je to potrebno. V Biltenu 91 boste našli obrazec vprašalnika, katerega lahko izpolnete in nam ga pošljete na: Združenje 91, Luznarjeva 3a, 4000 Kranj, ali skeniranega preko elektronske pošte. Po končani analizi rezultatov bomo objavili stanje na tem področju in tudi svetovali posameznikom, kako lahko ukrepajo naprej.

Vprašalnik za PTSD

ZDRUŽENJE VOJNIH INVALIDOV 91 © 2018 | Vse pravice pridržane.