Član našega Združenja 91 lahko  postane državljan RS, ki v celoti sprejema pravila iz Temeljnega akta Združenja 91, ima

pridobljen ustrezen status vojnega invalida ali civilnega invalida vojne po Zakonu o VI, ali je družinski član padlega oziroma
umrlega borca ali civilne žrtve (žena, mož, otrok, oče, mati, sestra ali brat), ter vojni veterani in drugi aktivni udeleženci
osamosvojitvenih procesov v Sloveniji, 
ki so pripravljeni kot prostovoljci pomagati rednim članom.

PRISTOPNA IZJAVA

ZDRUŽENJE VOJNIH INVALIDOV 91 © 2017 | Vse pravice pridržane.